ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มกระดาษสา

ดาวน์โหลดฟรี แอปพลิเคชัน ฟาร์มกระดาษสา ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับกระดาษสา

Responsive image
เพิ่มเติม

กระดาษหัตถกรรม

ร้อยเรื่องเล่ากระดาษสา (History)

กระดาษสานั้นมีสีสันสวยงาม มีลักษณะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ล้านนาของไทย ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสามีหลากหลายรูปแบบ ใช้ประโยชน์ได้ดี และที่สำคัญมีน้ำหนักเบา จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ เพื่อซื้อไปเป็นของฝาก เมื่อได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีการทำกระดาษสาประยุกต์ออกมาในหลายรูปแบบ อาทิดอกไม้ประดิษฐ์ ชุดวิวาห์และชุดผ่าตัด กระดาษบาติคสำหรับห่อของขวัญการ์ดอวยพร ของชำร่วยและของที่ระลึก ทำเป็นกล่องหลายรูปแบบ รวมถึงชุดประดับคริสต์มาส ศิลปะ ภาพวาดกระดาษสายังเหมาะที่จะออกแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหีบห่อ โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมอัญมณีกระดาษเช็ดเลนส์ ห่อเครื่องมือแพทย์ ห่อหุ้มผลไม้เพื่อป้องกันการช้ำเวลาส่งและป้องกันความชื้น

ในอดีตมีการนำกระดาษสามาใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่นนำมาทำสมุดจดบันทึกเรียกว่า “พับสา” (สมุดไทย)ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับทบไปทบมา เขียนได้ทั้ง 2 ด้าน สะดวกต่อการใช้งานและเก็บรักษามีการประดิษฐ์ตกแต่งปกสมุดด้วยภาพเขียนหรือการลงรักปิดทองอย่างวิจิตรและสวยงามทำให้ดูมีค่า ใช้สำหรับจดบันทึก บทสวดมนต์ตำราพุทธศาสนา บทคาถาต่างๆที่ใช้รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยการทำพิธีกรรมตลอดทั้งตำราโหราศาสตร์ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานนับร้อยๆ ปี โดยไม่แตกหักแห้งกรอบ และแมลงไม่กินเหมือนสมุดข่อยฉะนั้นจึงสามารถคงสีสันและเนื้อหาของบทความไว้ได้ยาวนาน นอกจากนี้ยังนำมาทำ ตุง (ธงชัย)เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันเพ็ญเดือน 12 สำหรับปักบนเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์และยังนิยมนำกระดาษสามาห่อผ้าไหม ทำแบบเสื้อ เป็นต้น

ความเป็นมาของกระดาษสานั้นเป็นภูมิปัญญาที่มีการทำมาช้านาน ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำกระดาษสาด้วยมือจากจีนและทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนสำหรับบ้านต้นเปานั้นเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และได้สืบทอดภูมิปัญญามาเป็น 100 ปีจากชนเผ่าไทขื่นซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวต้นเปาที่ได้อพยพมาจากสิบสองปันนาลงมาทางเชียงตุงและเชียงรุ่ง

เมื่อสมัยก่อตั้งหมู่บ้านต้นเปา ในอาณาจักรล้านนา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนหัตถกรรมการทำกระดาษสาที่ติดตัวมานั้นได้นำมาใช้ในการทำกระดาษสาช้อนบาง (การช้อนกระดาษจากบ่อสาให้เป็นแผ่นบาง) เป็นอาชีพรองในยามว่างจากอาชีพหลัก นำมาใช้ในงานประกอบงานบุญประจำปี งานพิธีต่างๆ ใช้กันในครัวเรือน กระดาษสาที่ได้จะถูกนำมาใช้เขียนยันต์ ห่อของ ทำดอกไม้ ไส้เทียน ตุง คัมภีร์โคมลอยและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปขายภายในชุมชนใกล้เคียง

การผลิตกระดาษสาของหมู่บ้านต้นเปาได้เดินทางผ่านมาหลายยุคหลายสมัยจากอาชีพรอง หลายบ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลัก เมื่อต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจ และมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์กระดาษสาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดจากกระดาษสาช้อนบาง จึงได้พัฒนาขึ้นเป็นกระดาษสาย้อมสีธรรมชาติกระดาษสาแตะดอกไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาแบบมีลวดลาย โดยใช้เทคนิคใหม่ๆ ทำให้กระดาษมีความสวยงาม ก่อนนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาทำให้ผลิตภัณฑ์กระดาษสาของจากหมู่บ้านต้นเปามีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆ

ภายในชุมชนต้นเปายังได้มีการแบ่งงานกันทำตามความถนัดมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชนที่มีความเข้มแข็งนอกจากการผลิตกระดาษสาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว หมู่บ้านต้นเปายังเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทำกระดาษสา จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาด้วยมือแบบดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหลายประเภทเช่นรางวัลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และรางวัลการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบ้านต้นเปาแห่งนี้มีการผลิตเป็นแบบเครือข่ายชุมชนโดยจะมีการแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างถนนทางเข้าหมู่บ้านก็จะทำเป็นร้านค้าแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษสาเพื่อรับคำสั่งซื้อสินค้าและติดต่อลูกค้า กลุ่มนี้เปรียบเสมือนเป็นฝ่ายขาย 2. กลุ่มผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ด้านในชุมชนจะรับงานจากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าแสดงผลิตภัณฑ์หรือฝ่ายขายเช่นกลุ่มทำแผ่นกลุ่มทำถุงกลุ่มย้อมสีกลุ่มฟั่นเชือกกลุ่มซิลค์สกรีนและกลุ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เปรียบเสมือนเป็นฝ่ายผลิต 3. กลุ่มรับจ้างทำรายวันหรือรับเหมาเป็นรายชิ้นงานเป็นชาวชุมชนบ้านต้นเปาที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องอาศัยแรงงานจากหมู่บ้านใกล้เคียงและกลุ่มแรงงานที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในชุมชนอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นบ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่จึงเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่สำคัญ และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในบริเวณชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาได้ในราคาถูก

แอปพลิเคชั่นกระดาษสา

"เรียนรู้การทำกระดาษสาไปพร้อมกับการเล่นเกม"

แอปพลิเคชันนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำกระดาษสากับผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี AR ภายในแอปพลิเคชัน โดยขั้นตอนการผลิตกระดาษสาประกอบด้วยทั้งหมด 5 ขั้นตอน คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนของคุณส่องหา AR เพื่อค้นหาเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ หรืออินโฟกราฟิก พร้อมเล่นเกมตอบคำถามเพื่อสะสมแสตมป์แลกของที่ระลึกที่ฟาร์มกระดาษสาได้ มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกัน

(หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องเข้าเยี่ยมชมแหล่งผลิตกระดาษสาบ้านต้นเปา เพื่อที่จะสามารถเข้าใช้ AR ภายในแอปพลิเคชันได้)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 • เรียนรู้กระบวนการทำเส้นไหม (ตั้งแต่เป็นหนอนไหมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์) จะได้สัมผัสประสบการณ์จริงโดยมีผู้ให้ความรู้และคำแนะนำในแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้านได้อีกด้วย เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 05.30 น.

  Responsive image
 • สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวไทยในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล (เซลาดอน) ด้วยการรักษารูปแบบและวิธีการทำด้วยมือ สานต่อภูมิปัญญาไทย เน้นความสำคัญของจิตกรรมการแกะสลัก การออกแบบ และการเขียนลวดลายสีสัน ตามแบบฉบับประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่ออนุรักษณ์ภูมิปัญญาของไทย เปิดบริการ จัททร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 05.00 น.

  Responsive image
 • เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยทั้งของไทยและต่างประเทศทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักประดิษฐ์และช่างฝีมือที่มีชื่อเสียง เป็นเวลาหลายศตวรรษจนถึงปัจจุบันนี้ บุคลลผู้มีชื่อเสียงหลายคนเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าบ้านไทยสมัยใหม่ เปิดบริการ พุธ-จันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

  Responsive image
 • เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยงได้เข้ามาเยี่ยมชมในรูปแบบของฟาร์มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเราได้ยกเอาสนามกอล์ฟที่เขียวขจีแทนที่จะเอาไปเล่นกอล์ฟ แต่เอามาให้ม้าแคระ แกะ ได้เดินและเล็มหญ้าแทน เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

  Responsive image
 • มีบ่อน้ำพุร้อน 2 บ่อ โดยที่มีน้ำพุร้อนสูงราวๆ 20 เมตร กลางอากาศ อุณหภูมิน้ำร้อนเกิน 100 องศาเซลเซียล แต่จะสูญเสียความร้อนไปเมื่อโดนลมพัด นอกจากนี้มีน้ำพุร้อนมากกว่า 20 บ่อ เกิดตามแนวลำธารเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถชมน้ำพุร้อน แช่และอาบน้ำพุร้อน และต้มไข่ได้อีกด้วย เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.

  Responsive image
 • เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ในเทศกาลสงกรานต์จะมีการจัดขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ไปบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ให้ผู้คนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

  Responsive image
 • เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 บันไดของวัดเป็นรูปปั้นพญานาค 7 เศียร ไปยังเจดีย์ทองรูปแบบเชียงแสนและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่มีความปราณีต สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงใหม่ได้จากตรงนี้ เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

  Responsive image
 • ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า สร้างขึ้นในปี 1961 ใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์ในโอกาสที่เสด็จมาเชียงใหม่ สร้างบนภูเขาสามารถมองเห็นเมือง ชมีอากาศเย็น สวนกุหลาบที่มีชื่อเสียง คือ สวนสุวรี แสดงพันธุ์พืชที่ไม่พบในประเทศไทย เปิดทุกวันเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

  Responsive image
 • เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านหลังเล็กๆ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชุดชาวเขา เครื่องมือทำไร่ เครื่องครัว และอุปกรณ์ปลูกฝิ่น ภูเขาข้างบนหมู่บ้านปลูกสวนดอกไม้ที่สวยงาม ตลอดข้างทางของหมู่บ้านมีร้านหัตถกรรมมากมาย และผลิตภัณฑ์จากชาวเขารวมทั้ง เสื้อผ้า หมวก เข็มขัด กระเป๋า และเครื่องประดับ เปิดทุกวันเวลา 08.00 น. - 18.00 น.

  Responsive image
 • สวนขนาดใหญ่กว่า 800,000 ตารางเมตร รวบรวมพันธุ์พืชจากทั่วโลกแบ่งเป็นส่วนต่างๆ แต่ละส่วนแสดงพันธุ์พืชที่สวยงามแบ่งตามสถาปัตยกรรมของภูมิประเทศ เป็นส่วนของสวนประเทศไทย ส่วนของสวนทั่วโลก เปิดทุกวันเวลา 08.00 น. - 18.00 น.

  Responsive image
 • ตั้งอยู่บนเขาสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง วิวจากด้านบนของวัดดอยคำสวยงามมาก สามารถมองเห็นทั้งสองฝั่งของเมือง และเขาทางด้านหลังของดอยปุย เป็นวัดที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้องค์พระใหญ่สูง 17 เมตร เปิดทุกวันเวลา 06.00 น. - 18.00 น.

  Responsive image
 • เป็นร้านกาแฟและเค้กบรรยากาศน่ารัก และสามารถซื้อสินค้าที่ทำจากกระดาษ ซึ่งชื่อร้าน Kradas Cafe มาจากคำว่ากระดาษ เปิดทุกวันเวลา 09.00 น. - 17.00 น.

  Responsive image
 • ร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่รสชาติอร่อย จัดอาหารเป็นจานเล็กๆ แต่รสชาติอร่อย ทำให้สามารถสั่งอาหารหลายๆ อย่างมาลองชิมได้ ราคาเหมาะสมและพนักงานยิ้มแย้ม เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

  Responsive image
 • การบริการยอดเยี่ยม ราคาเหมาะสม อาหารคุณภาพดี อาหารหลายรายการหาทานยาก อาหารแนะนำ คือ ข้าวซอย เปิดวันพฤหัสบดี - อังคาร เวลา 11.00 น. - 22.00 น.

  Responsive image

แพลนท่องเที่ยว

เวลามีจำกัด เราขอแนะนำ

Responsive image

เที่ยวสบาย ๆ ตามสไตล์ล้านนา


Responsive image Responsive image

กลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา

ติดต่อสอบถามและจองทำกิจกรรม

เลขที่18 หมู่ 1
ตำบล ต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130

คุณวิจิตร ญี่นาง Vijit_paperfarm@hotmail.com

081-9527949


กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใยกองวัสดุวิศวกรรม

ถนนพระราม 6
เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400

ดร. ภูวดี ตู้จินดา poovadee@dss.go.th
นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี korpong@dss.go.th
นายสุรวุฒิ พวงมาลี surawut@dss.go.th
นางสาวฐิตารินีย์ สุโรพันธ์ thitarinee@dss.go.th
นางสาวจารวี เล็กสุขศรี ljarawee@dss.go.th

02-201-7121